40 KÁZÁNÍ - Nebezpečí, kterým čelí současná církev

„Pozor! Nebezpečí úrazu!“ S podobným upozorněním se člověk setkává dnes a denně. Ať se jedná o stavební práce, padající omítku nebo třeba náledí. A jestliže takového varování člověk nedbá, může na to tragicky doplatit.

Že by však církvi hrozilo nějaké nebezpečí? Vždyť po pádu komunismu se dnes církvi ze strany státu vychází vstříc dokonce i finančním vyrovnáním! To však je pouze jedním z vnějších nebezpečí. Jsou zde ovšem nejrůznější nebezpečí vnitřní.

Připravovaná kniha 40-ti kázání se věnuje tomu, v čem nebezpečí hrozící církvi spočívá a jak jim čelit. To, že se v knize jedná právě o 40 kázání je dáno skutečností, že počet možných témat byl jen o málo větší. „Čtyřicítka“ je biblické číslo a bylo možné některé předměty zahrnout do témat jim blízkých.

Je mou modlitbou, aby kázání vedla k prohloubení bdělosti křesťanů ve smyslu slov Pána Ježíše Krista, Pána církve: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ (Mt 24, 42)

Miloš Šolc ml.